home about services news contact

V TAJTE NA NA EJ STR NKE

Na t chto str nkach budeme pravidelne informova
o v etkom o s vis s innos ou bytov ho dru stva v Bardejove.Hlásenie poruch
Pondelok - Štvrtok:
7 30 - 13 00 :         054-486 86 27
13 00 - 7 30 :          0908-864 363

Piatok:
30 - 13 00 :          054-486 86 27
od  13 00  :             0908-864 363

Sobota,Nedeľa   0908-864 363Pracovná doba
Pondelok:
 7 30 hod. - 16 00 hod. 
Úradné hod: 7 30 – 13 00
Obed.prestávka:1130-1200
-----------------------------------
Utorok:
30 hod. - 16 00  hod. 
nestránkový deň
-----------------------------------
Streda:30 hod. - 16 00 hod.
Úradné hod: 7 30 – 13 00
Obed.prestávka:1130-1200
-----------------------------------
Štvrtok:30 hod. - 16 00 hod.
nestránkový deň
-----------------------------------
Piatok:30 hod. - 13 30 hod.
Úradné hod: 7 30 – 13 00
Obed.prestávka:1130-1200
-----------------------------------


Stop podvodníkom

DOMOVÝ PORIADOK
Nový domový poriadok platný od 12.6.2013
Viac informácii...Výzva k ostražitosti

Vážení vlastníci, nájomcovia bytov.

Správca OSBD Bardejov Vás týmto žiada o maximálnu pozornosť , ohľaduplnosť, všímavosť  pri spoločnom bývaní v panelových domoch.

Tragická udalosť výbuchu plynu v bytového domu v Prešove otriasla všetkými. S touto veľmi nepríjemnou tragédiou súcitíme a žiadame Vás o ešte aktívnejšiu spoluprácu.

Obraciame sa preto na Vás týmto listom, aby ste boli ostražití, aby nedošlo k zbytočnej  ujme na životoch a majetku bývajúcich.

V prípade najmenších náznakoch, ktoré by mohli zapríčiniť akúkoľvek nepredvídanú udalosť vo Vašom bývaní je  túto záležitosť potrebné ihneď nahlásiť správcovi, alebo telef. číslo havarijnej služby 0908 864 363 .

Žiadame Vás o dodržiavanie protipožiarnych a bezpečnostných opatrení o čom Vás pravidelne oboznamujeme na základe záznamu protipožiarnej ochrany.  Výsledky kontrol zasielame Vášmu zástupcovi vlastníkov bytov. S odstránením nežiadúcich výsledkov kontroly nášho požiarneho technika Vás má informovať Váš zástupca vlastníkov bytov či už osobne, alebo na schôdzi vlastníkov a nájomcov bytov. Je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nezhromažďovať do spoločných priestorov a priestorov pivníc nepotrebné a staré nábytky a nepotrebné veci a materiály  z bytov. Tu Vás chceme upozorniť  aj na  potrebu čistenia a upratovania spoluvlastníckych priestorov. Niektoré spoluvlastnícke priestory musia byť sprístupnené a  neuzamknuté z dôvodu únikových východov.

Pevne veríme, že toto oznámenie budete brať veľmi vážne, za čo Vám správca týmto vopred ďakuje.

 

JUDr.Ján Lenárt

predseda predstavenstva

OSBD Bardejov

 

V Bardejove 11.12.2019OSBD Bardejov
a evska 1660, 085 01 Bardejov
tel: 054-4868621
Domov | Fond opr v | Slu by | Info | Kontakt