home about services news contact

V TAJTE NA NA EJ STR NKE

Na t chto str nkach budeme pravidelne informova
o v etkom o s vis s innos ou bytov ho dru stva v Bardejove.Hlásenie poruch
Pondelok - Štvrtok:
7 30 - 13 00 :         054-486 86 27
13 00 - 7 30 :          0908-864 363

Piatok:
30 - 13 00 :          054-486 86 27
od  13 00  :             0908-864 363

Sobota,Nedeľa   0908-864 363Pracovná doba
Pondelok:
 7 30 hod. - 16 00 hod. 
Úradné hod: 7 30 – 13 00
Obed.prestávka:1130-1200
-----------------------------------
Utorok:
30 hod. - 16 00  hod. 
nestránkový deň
-----------------------------------
Streda:30 hod. - 16 00 hod.
Úradné hod: 7 30 – 13 00
Obed.prestávka:1130-1200
-----------------------------------
Štvrtok:30 hod. - 16 00 hod.
nestránkový deň
-----------------------------------
Piatok:30 hod. - 13 30 hod.
Úradné hod: 7 30 – 13 00
Obed.prestávka:1130-1200
-----------------------------------


Stop podvodníkom

DOMOVÝ PORIADOK
Nový domový poriadok platný od 12.6.2013
Viac informácii...Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Novela zákona č 182.doc
OSBD Bardejov
a evska 1660, 085 01 Bardejov
tel: 054-4868621
Domov | Fond opr v | Slu by | Info | Kontakt